Diagnostika motoru

Provádíme diagnostiku benzinových i naftových motorů osobních i užitkových vozů. K diagnostice elektronických součástí vozidel využíváme nejmodernější diagnostické přístroje, které nám umožní získat úplný přehled o aktuálním stavu automobilu.

DIAGNOSTIKA BOSCH KTS 520 – vhodná pro kompletní nastavení, měření

Příklady funkcí:

- čtení/mazání paměti závad
– zobrazení hodnot ze snímačů
– test akčních členů
– mazání servisních intervalů, nastavení konfigurace vozidla
– přizpůsobení – např. dálkového ovládání, nových klíčů k imobilizéru, škrtící klapky

V případech, kdy při zjišťování závady nepomůže diagnostika BOSCH KTS 520, musí dohledávání a potvrzování poruchy pokračovat dalším proměřováním a ověřením získaných údajů, například použitím osciloskopu.

OSCILOSKOP – přesné výstupy, hledání závad

Oproti klasické diagnostice poskytuje osciloskop přesnější hodnoty v reálném čase, na základě kterých lze s jistotou odhalovat skutečné příčiny poruchy. Lze jím řešit i závady, které se objevují jen sporadicky. Přesné určení poruchy obvykle eliminuje opravy typu pokus/omyl.

Přístroj umožňuje měření skutečných hodnot napětí a proudů, nezkreslených závadou, v reálném čase, v návaznosti na jiné snímače a akční členy.

Příklady funkcí:

- kontroluje nastavení rozvodů motoru
– monitoruje průběh hoření ve válci
– monitoruje ovládací proud vstřikovače PD
– poskytuje hodnoty, které nelze získat běžnou komunikací s řídící jednotkou

Ceník diagnostiky:

Diagnostické práce od 250,- Kč

PŘIJĎTE K NÁM…

…A BUĎTE NÁROČNÍ